بایگانی برچسب: clone a repository

شروع کار با گیت |‌ جلسه دوم | شبیه سازی مخزن (clone a repository)

شبیه سازی مخزن

در صورتی که جلسه اول گیت را مطالعه نکرده اید، اینجا کلیک کنید. شبیه سازی مخزن زمانی که شما یک مخزن را شبیه سازی میکنید (clone a repository) فایلها از مخزن دوردست بر روی کامپیوتر شما دانلود میشوند. همچنین یک ارتباط ایجاد میشود. این ارتباط به یک اعتبارسنجی نیاز دارد. شما میتونید از دستورات SSH […]